Motivatie door management control

Tijdens het schrijven van mijn boek werd ik geïntrigeerd door de relatie tussen control en motivatie. Met name de crowding out theory, die stelt dat intrinsieke motivatie verdwijnt als er externe controle plaatsvindt, is voor practici van groot belang. Ik heb hierover gepubliceerd in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB).  Download PDF-bestand

Vrijgeleiden als interventiemethode

Een artikel van de hand van Julien Haffmans, die op geheel eigen wijze laat zien hoe interventies in organisatieprocessen ondersteund kunnen worden. Zij gebruikt daartoe de term 'vrijgeleiden', wat in mijn ogen precies de nuance duidt van de zoektocht tussen sturen en loslaten. Controllers kunnen afkijken van de handigheid waarmee Haffmans haar eigen positiespel invult. Download PDF-bestand

Lessen uit de crisis

Dit is een prikkelende bijdrage van Arco van de Ven, met wie ik mijn interesse voor nieuwe vormen van accounting en control deel. Ook hij zoekt de innovatie vooral op het gedragsmatige vlak, zonder de economie uit het oog te verliezen.
Download PDF-bestand

Literatuur

Een overzicht van interessante literatuur.
Download PDF-bestand

Kosten en kwaliteit

Een college dat afgeleid is van mijn proefschrift. Deze handelde over de vraag op welke wijze kwaliteitsverbeteringen en kostenreductie hand in hand kunnen gaan. Het kan beschouwd worden als een nadere invulling van de mis tussen “hard” en “zacht” in organisaties.
Download PDF-bestand

Praktisch stappenplan

In deze presentatie is een fasering uitgewerkt ten behoeve van verbeterprojecten. Het is goed te gebruiken voor projecten waarin economische en sociale ambities met elkaar worden verweven. Ook zijn enkele referentieprojecten ter illustratie toegevoegd.
Download PDF-bestand

Kapitaliseren van verborgen potentieel

Dit is een college dat ik heb verzorgd voor de nationale Controllersdag in het voorjaar van 2011. Dit evenement werd georganiseerd door Kluwer in ’t Spant in Bussum. Mijn bijdrage was vooral gericht op de vraag hoe controllers en andere financials reeds aanwezig potentieel kunnen blootleggen.
Download PDF-bestand

Complexiteitstheorie

Dit college hebben we genoten op de Ashridge Business School in London. Het gedachtengoed bestaat al enige tijd, maar ik heb het ernstige vermoeden dat het juist in deze periode weer erg interessant kan zijn. Juist voor controllers en financials.
Download PDF-bestand

 

Pagina Titel
Afbeelding-Rechter-Kolom