Trust & Confidence

Op 12 juni jl. hebben we samen met onze collega's van Hollandse Nieuwe een groot congres georganiseerd over vertrouwen. Uit eerdere bijeenkomsten, ondersteund met eigen onderzoek, bleek dat veel organisaties het verlangen hebben om meer op basis van vertrouwen te werken. Tegelijk benadrukken veel mensen ook hoe lastig dit in de praktijk is.
Samen met maar liefst 150 bestuurders en managers uit ons gezamenlijke netwerk, hebben we op de prachtige lokatie van de Suikerfabriek een onvergetelijke middag gehad. Inbreng was onder andere afkomstig van de gelauwerde topinterviewer Coen Verbraak, filosoof en NRC-Next hoofdredacteur Rob Wijnberg en oud Rabo-topman Herman Wijffels. Ook is er in verschillende groepssamenstellingen verdiept op het onderwerp en is er tijdens een spannende 'spiegelsessie' de gelegenheid geboden om stil te staan bij het startpunt van vertrouwen: jezelf.

Het geheel werd ondersteund door de resultaten van een enquête die door ruim 235 mensen is ingevuld. Dit alles heeft geleid tot een aantal intrigerende conclusies, dat we binnenkort samen met een filmverslag verspreiden onder de deelnemers. In het najaar wordt dit alles breder gedeeld. Een tipje van de sluier?

1. Vertrouwen rendeert in economische zin beter dan control.
2. Ons zelfbeeld over vertrouwen is aanmerkelijk positiever dan de realiteit doet vermoeden.

Het Zuiderlicht gaat in het najaar samen met Hollandse Nieuwe verder met onderzoek en ontwikkeling naar concrete vormen waarin control bijdraagt aan verder vertrouwen en waarin vertrouwen ervoor zorgt dat control effectiever gaat fungeren. Ideeën, tips en samenwerkings-initiatieven zijn welkom!