Tijd?

Nog niet zo lang geleden publiceerde André de Waal (een hoogleraar die zich bezighoudt met prestatiemanagement) een onderzoeksverslag naar factoren die het succes van managers bepalen. In mijn optiek eigenlijk enigszins een uitgekauwd onderwerp. Bovendien heb ik altijd moeite met dit type onderzoeksvraagstellingen: in elk willekeurig antwoord zit namelijk wel wat. Maar dit artikel intrigeerde me: De Waal kwam met aanknopingspunten die de lezer al snel tot nadenken aanzet over het eigen succes. Zonder franje en dichtbij huis.
De Waal schrijft dat veel managers vermoeden dat hun succes vooral bepaald wordt door de kwaliteit van de mensen die zij om zich heen verzamelen. In de HR-literatuur is dat inmiddels een mantra geworden: het belangrijkste 'kapitaal' zijn de mensen. Een heerlijke dooddoener. Uit verder onderzoek van hem bleek echter dat er een factor is die nog veel essentiëler en concreter is: de factor tijd.
Nagenoeg elke beslissing die we nemen, kunnen we corrigeren; zelfs besluiten over ons 'belangrijkste kapitaal'. Fouten kunnen we herstellen, meningsverschillen overbruggen en pogingen om doelen te realiseren zijn keer op keer te herhalen. Maar….. de tijd die we dagelijks besteden kunnen we nooit overnieuw doen. Die tijd is voor altijd vervlogen. Die komt nooit weer en we kunnen die tijd nooit weer opnieuw besteden. De Waal concludeert dat managers die zich zeer bewust zijn van dit gegeven veel nauwgezetter met hun tijdsbesteding omgaan en daardoor succesvoller (en zelfs gelukkiger) zijn.
In de westerse samenleving wordt tijd gezien als een continue lijn, eendimensionale lijn. Dat zorgt ervoor dat we vooral gericht zijn op het nabije verleden en de nabije toekomst; overigens één van de belangrijkste stresskenmerken. Het maakt namelijk rusteloos en oppervlakkig.
Graag nodig ik de lezer daarom uit tot een experiment: deel elke werkdag in tweeën; de ochtend en de middag. Doe elk dagdeel één 'ding' waarvoor je welbewust gekozen hebt, maar doe dit volledig en met volle aandacht. Dus: goede voorbereiding, nauwgezette uitvoering en direct daaropvolgend het inlossen van de gedane toezeggingen en afspraken. Ga voorbij je aannames (“dat kan toch niet, ik moet dagelijks wel 20 dingen doen”) en ontdek de verrassende resultaten!

15-10-2010