Scheidsrechter

Net als bijna iedereen heb ik vorige week ook gekeken naar de finale van het WK voetbal tussen Nederland en Spanje. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik geen verstand heb van voetbal, er nagenoeg niets van weet en het spelletje doorgaans geenszins mijn interesse heeft. Ik keek dus zonder gehinderd te worden door enige kennis of ervaring. Het verbaasde me dat mij aandacht niet gericht was op het spel en de spelers, maar sterk op de scheidsrechter Howard Webb. Over zijn beslissingen kan ik als leek niets zeggen; toch irriteerde zijn optreden. Hoe kon dat?
Webb was overdreven aanwezig. Telkens als het spel werkelijk gespeeld ging worden, legde hij het stil en rapporteerde een overtreding. Vele malen sprak hij een speler langdurig, zeer vermanend en soms bijna theatraal toe. Ik had het idee dat het over hem ging in plaats van het spel als zodanig. Waar herken ik dat toch van?
Er is niet veel verschil tussen de rol van een scheidsrechter en die van een manager. Beiden geven leiding aan het spel, bewaken de spelregels en bieden de randvoorwaarden om tot succesvolle resultaten te komen. De betreffende scheidsrechter maakte mij er weer van bewust hoe delicaat zijn rol is. Steeds weer zoeken naar die uiterst gevoelige balans tussen sturen en steunen, tussen dicteren en faciliteren, tussen de regels en het spel…… Een balans die zelfs in twee keer 45 minuten steeds weer wijzigt. Ga er maar aan staan!
Zojuist zag ik de documentaire “Kill the referee” van regisseur Yves Hinant (te zien via internet). Hij kreeg ongelimiteerde toegang tot Euro 2008 om de topscheidsrechters van de catacomben van het stadion tot op het grasveld te volgen. Diezelfde Howard Webb heeft een belangrijke rol in deze documentaire. De regisseur geeft een verrassende inkijk in de wereld achter de scheidrechter. Allerlei spanningen tussen belangen en tijdens beslissingen worden feilloos blootgelegd. Ineens verdween mijn oordeel en irritatie over Webb.
Aandacht voor de “onderstroom” van management kan ergernis doen veranderen in mededogen. In dit geval zelfs in bewondering. Vanuit het Zuiderlicht trainen we onszelf steeds weer in nieuwe werkvormen om deze verandering te ondersteunen. En laten we ons inspireren; onder andere met dank aan Howard Webb …

18-07-2010