Prestatiemanagement

Sinds 2003 mag ik jaarlijks een reeks colleges verzorgen voor controllers in Groningen die een post-master opleiding volgen. Prestatiemanagement is daarbij één van mijn geliefde onderwerpen. De deelnemende controllers brengen voor het eerste college altijd in kaart welke werkzaamheden zij allemaal verrichten voor het management. Excel-terreur blijkt hoogtij te vieren. Wanneer ik hen vraag vervolgens te onderzoeken wat er met alle “belangrijke” informatie gebeurt, komen ze vaak gedesillusioneerd terug.
Ik moet dan altijd denken aan de Wet van Parkinson, die in 1958 stelde dat het werk uitdijt naarmate er meer tijd voor beschikbaar is. Nader onderzoek leerde dat het aantal mensen in een bureaucratie onafhankelijk van het werkaanbod toeneemt met 5% tot 7%. Een bijzonder fenomeen!
Parkinson leidde uit zijn Wet twee observaties af: een ambtenaar wil uiteindelijk meer ondergeschikten en ambtenaren scheppen werk voor elkaar.
Zouden deze observaties alleen voor ambtenaren gelden?

03-10-09