Mooie mensen

Op 18 februari was er een bijzondere bijeenkomst die we voor het netwerk samen met onze partner Hollandse Nieuwe hebben georganiseerd. Op een spannende en alternatieve wijze hebben we een verkenning gedaan naar de kenmerken van de 'organisatie van de toekomst'. Het is voor ons verleidelijk om de relatief gemakkelijke aanpak te kiezen: beetje inhoud, beetje babbelen en daarna de befaamde borrel. Wij wilden risico nemen en het anders doen.
Na een prikkelende start daagden we onze gasten uit met behulp van relatief onbekende werkvormen hun eigen 'klank en kleur' te geven aan de organisatie van de toekomst. We spraken daarbij over moed, wijsheid, matigheid en rechtvaardigheid. Grootse begrippen die, door ze klein en persoonlijk te maken, heel concreet werden verwoord. We hebben een setting gecreëerd waarin anders werd geluisterd. Minder oppervlakkig en voorzien van veel eigen meningen en opvattingen. Meer vanuit onbevangenheid en vrij van oordelen. We werden rustig en soms zelfs stil van binnen. En - zo bleek later - juist dát was een bron van nieuwe inzichten en aanknopingspunten.
Wat viel mij naast de talloze inhoudelijke inzichten vooral op? Dat mensen, wanneer ze niet zo snel een mening, opvatting of oordeel hebben, véél interessanter worden. Ze werden zelfs mooier.
Ik heb genoten!

22-02-2010