Hypegiaphobia

De titel van deze blog zal bij velen onbekend zijn. De betekenis ervan ongetwijfeld niet! Hypegiaphobia is angst voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Op 'hoog niveau' is deze angst het meest pregnant: bestuurders, commissarissen, politici, toezichthouders en accountants zijn er het leeuwendeel van hun tijd mee bezig. Vanzelfsprekend heeft dit zijn weerslag op alles en iedereen in organisaties. Het leidt tot levenloze organisaties, waarin alle risico's zogenaamd 'in control' zijn, maar waar geen ondernemerschap en creativiteit meer is te bekennen.
Vorige week was ik bij één van onze opdrachtgevers. In een werksessie met een team van controllers was de angst tot in haarvaten van de organisatie niet alleen voelbaar; hij werd ook uitgesproken. Er was weinig te zien van dat wat eigenlijk een club van enthousiaste, betrokken en kundige professionals zou moeten zijn. Maar ik zag, juist in deze context, ook een andere kracht ontstaan: gedrevenheid tegen wat men zelf 'de gemeenschappelijke vijand' noemde. En voor de lezer die het nog niet begrijpt: die vijand was het intern controlerend orgaan. Juist deze gedrevenheid hebben we gebruikt om te bekijken wat het team wél kan beïnvloeden. We hebben 'zij, daar en later' omgezet naar 'wij, hier en nu'. Zo werd de vrees voor de gesignaleerde verstoringen door het controlerend orgaan een bron voor nieuwe creativiteit.

21-12-09